Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines riigikogu ees rohelises pusas, millel on kirjas: „Kaitsetahe“. Ta ütles, et Ukraina kontekstis tuleks rääkida pigem võidutahtest, sest Ukrainat rünnanud agressorit, Putini Venemaad, tuleb võita. Iga hinna eest. Tal on õigus, sest kaitsetahe sünnitab võidutahet, kui oma riik on suures hädaohus ja tuleb võidelda.

Inimesed - kaitse- ja reservväelased, kaitseliitlased, tavakodanikud, ühesõnaga kogu rahvas - on need, kellest täielikult sõltub riigi kaitsmine. Oma kodu ja oma maad kaitsvate inimeste tugev kaitsetahe ja korralik väljaõpe võimaldab edukalt võidelda endast palju suurema agressori vastu. Ukraina tõestab seda väga veenvalt. Ajaloost leiab veel palju näiteid. Muidugi peavad olema ka vahendid, relvad ja laskemoon, muu varustus, kuid kaitsetahe on igal juhul primaarne.