Võitlustahte all käsitletakse justnimelt viimast ehk valmidust aktiivselt kaitsetegevuses osaleda. Seetõttu võib üldistatult käsitleda kaitsetahet kui ühiskonna laiemat hoiakut ja toetust riigikaitsele ning võitlustahet kitsamalt meie reservarmee valmidust vaenlase vastu võidelda. Eesti riigikaitse vaatest on kriitiline roll mõlemal – nii ühiskonna toetusel riigikaitsele ja meie riigikaitsjate valmidusel kaitsetegevuses osaleda. Üks ilma teiseta ei toimi.