Tõlgendati valesti, sest sõna inglise keelne sõna End tähendas raamatus hoopis siht, kuhu poole inimkond pürgib ja liigub. Oma raamatus väitis Fukuyama, et inimkonna ajaloo lõppsiht on see, mida eestlastena mõistame kõigis oma võimalikes tähendustes sõnaga vabadus.