See on igati mainekas ja oluline programm, kuid ilmnenud on üks aga. Nimelt tegutseb L’Oréal endiselt Venemaal. „Saime alles mõne nädala eest teada, et L’Oréal jätkab Venemaal tegevust,“ nentis teaduste akadeemia president Tarmo Soomere. „Oleme selle aja jooksul mitmel korral veebinõupidamiste formaadis kohtunud Läti ja Leedu teaduste akadeemia presidentidega, hiljuti ka kõigi kolme riigi UNESCO rahvuskomisjonidega. Lisaks hulk kontakte UNESCO Eesti rahvuskomisjoni esindajatega ja mitteametlik infovahetus L’Oréali inimestega,“ lisas Soomere.