See, et president oma kõne just haridusteema analüüsimisega alustas, on igati mõistetav. Ühelt poolt võib selleks põhjuseks pidada Alar Karise akadeemilist tausta, kuid teisalt on meil elevant endiselt toas. Õpetajad said küll 17-eurose palgatõusu, kuid põhiküsimus meie haridussüsteemi jätkusuutlikkusest jäi lahendamata. Hariduse võrdne kättesaadavus üle Eesti, hariduse kvaliteet, õpetajate kvaliteet ja kvantiteet – need on võrrandid, mis tuleb lahendada, et haridus saaks jätkuvalt olla see vägi, mis teeb võimatu võimalikuks.