President Alar Karise kõne oli väärikam ja sügavam. Ta ei otsinud õigustust enda väljaütlemistele ega näidanud verbaalselt näpuga nende suunas, kellega tema seisukohad ei kattu. Ta väljendas mõistmist ja teiste arvamuse austamist. Vabariigi sünnipäeval tuleb mina-vorm asendada meie-vormiga.