President sõnastas kolm olulist Eesti ees seisvat ülesannet: haridus, riigikaitse ja majandus. Ja näitas nende omavahelist seost, tõstes näiteks hariduse julgeolekuga samasse järku, kuna „meie vägi on haridus“.