Esimese küsimuse puhul ulatusid spekulatsioonid lihtsast turukauplemisest ja soovist pildis olla kuni kahtlusteni, et äkki ajabki Orbán otseselt Kremli poliitikat. Teise küsimuse põhjendused ulatuvad liitlaste erakordsest survest, kus konsensuse blokeerimise eest ähvardati eriti tõhusad „kruustangid“ kasutusele võtta, Rootsi poolsete hea tahte žestideni kaitsepoliitika vallas. Eks võimalda viimased Orbánil end vähemalt kodumaal jälle võitjana näidata.