Paraku näitab nii Eesti retsidiivsuse statistika kui ka paljude teiste riikide kogemus esiteks seda, et järsk, ilma järelevalve ja toeta vabanemine toob kaasa rohkem uusi kuritegusid, ning teiseks seda, et paljude jaoks vabaduses alles tõeline karistus alles algab.