Üks Venemaa kallaletungi eeldusi ongi olnud 2022. aastast saadik suure hulga ukrainlaste kinnivõtmine ja venestamine, et aidata niiviisi tugevdada Venemaa hääbuvat rahvastikku. See siht võib olla isegi sama oluline kui Ukraina territooriumi hõivamine.