Putinil on Navalnõist siiski üks kardinaalne erinevus: Putin ehitab kõik enda fantastilised pildikesed sõjale ning seob neid nn sõjalise erioperatsiooni tulemustega. Nimelt sõjale ning vastuseisule läänega oli pühendatud kõne esimene, baasosa, kus ta taaskord lubas endale ähvardada maailma „uusimate“ tuumarakettidega.