Viimastel aastatel on koolid pingutanud, et pakkuda vene keele kõrvale alternatiive, kuid üldarvuliselt ei ole see pilti esialgu muutnud. Põhjenduseks tuuakse sageli, et see on vanemate soov ja valik, kuna nad on ise vene keelt õppinud. Aga kas vanemad on ikka läbi mõelnud, milliseid uksi üks võõrkeel lapse tulevikuks avab või sulgeb? Kas see avab lapsele võimaluse minna ülikooli Saksamaale või Prantsusmaale? Venemaa ülikoolid vaevalt hetkel atraktiivse tulevikuplaanina mõjuvad.