Hädaolukorra seaduse muutmisega on plaanis sarnaselt Soomega seada ehitatavatele hoonetele varjumiskoha ehitamise nõue. Soome näite puhul on eluhoonetel, mille brutopind on üle 1200 m2, nõue rajada hoonesse ka varjend. Erinevate analüüsidele ja praktikatele tuginedes mõjutab sellise nõude kehtestamine ehitushinda vaid 1-2% ning tavaolukorras on võimalik ruume kasutada ka muudeks tegevusteks. Näiteks päästeameti taotlusvooru mitmes projektis planeeritakse korda tehtud ruume kasutada näiteks ka korteriühistute koosolekuteks. Oluline on ainult see, et ruume oleks võimalik suhteliselt kiirest muuta varjumiseks sobivaks.

Ei saa välistada, et pärast sellise nõude kehtestamist hakkab kerkima 1199 m2 suurusega hooneid, kuid siin on oluline ka elanikkonna teadlikkus. Ostuotsuse tegemisel on kaalutlemise koht, kas äkki on mõttekas soetada veidi kallim korter majja, kus on aga muuhulgas lahendatud ka varjumine.