Kindralmajor Veiko-Vello Palmi algatatud mõttest ja lahendusest pärineb ka kogu NATO Ukraina sõja puhkemise järgne strateegia, mille järgi liigub allianss karistusheidutuselt tõkestusheidutusele. Selle siinmail elluviimiseks otsustas NATO oma juhtimisstruktuuri luua Eesti esimese diviisi, mida kindral Palm juhtis esimestest päevadest peale. Kusjuures sõjandusspetsialistid väidavad, et oma keerukuselt on diviisi loomine kaugelt kõige raskem ettevõtmine, mis on Eesti kaitseväes kunagi tehtud.