Nii merel kui maismaal tuuleparkide püstipanek loob päriselt eeldused Eesti majanduse pikaajalisele kasvule pööramiseks. Ainult maismaa- ja meretuulikute toodangut kombineerides saame lõpuks suure sammuga kivi tagant minema, et täita 2030. aastaks võetud eesmärki - toota vähemalt sama palju roheelektrit kui Eestis tarbime. Samas arvestab plaan tarbimismahu kahekordistumisega, sest roheline ja soodne elekter võimaldab siia meelitada ka energiat väärindavaid suurtööstusi ning lõigata nii kodude kui ettevõtete elektriarvetelt pea kolmandik maha.