Kui anda hinnang õpetajate streigile, siis oli see väga nõrk sooritus. Ärge solvuge, aga streikida õpetajad ei oska, vähemalt mitte sellisel moel, et see tulemust annaks. Plusspunkti saate selle eest, et te üldse julgesite streikida olukorras, kus üldine arvamus oli selline, et õpetajad ainult räägivad, vaevalt et nad julgevad streikida. Te võtsite julguse kokku ja sellest sai 21. sajandi suurim Eesti streik.