Eneseregulatsioon tähendaks, et kaotatakse valdav osa praeguse reklaamiseaduse nõuetest ning uute piirangute loomine ja järelevalve antakse üle suuresti turuosalistest koosnevale sihtasutusele. Uued reklaami nõuded põhineks Rahvusvahelise Kaubanduskoja reklaami- ja turunduskommunikatsiooni koodeksile.

See võib tunduda ju ülla mõttena, kus turg pakub omalt poolt järelevalveks lisajõudu. Eneseregulatsiooni reeglid kehtiksid aga vaid nendele, kes on end vabatahtlikult koodeksile allutanud ja teistele kehtiks üldsõnaline nappide nõuetega seadus. Saite õigesti aru – põhjalikumad reeglid kehtiksid vaid neile, kes seda ise soovivad.