Tooks esile ja analüüsiks mõningaid meedias kõlanud lauseid ja mõtteid, mis väljendavad rahulolematust valitsuse sooviga tõhusamalt tegeleda õiguspäraste maksude laekumise ja ka nendest kõrvalehiilimisega.

  • „Võrklaeva uus maksumõte on kaval, aga rumal.“

Piinlik lugeda sellist süüdistust – kuidas siis kohe kaval ja rumal? Kas siis valitsusel ei ole õigust kontrollida seadustele vastavat ja ausat maksude maksmist? Kas siis ka eraettevõtja ja omanik, kes kontrollib oma kolleegide tehtud arveid või kassatšekke, on kaval ja rumal?