Vahepealsel ajal on Ukraina tegelenud nii meredroonide tehnoloogilise poole arendamisega kui ka on edasi arendanud rünnakute taktikat. Elu näitas, et tulemuse tagab ainult nn hundikarja taktika, kus palju droone ründab korraga, mistõttu on laeval olevatel sõjaväelastel keeruline laeva kaitsta. Sergei Kotoviga korrati taktikat, mida kasutati juba edukalt dessantlaev Tsesar Kunikovi peal: vähemalt viis meredrooni lähenevad eri suundadest laevale, kusjuures esimeste droonide ülesanne on tabada laeva neid piirkondi, mis muudaksid laeva liikumisvõimetuks.