1944. aasta 26. juulil sisenes Punaarmee tühjaks jäänud Narva.