Rosenthal on oma artikli avaldanud esmalt ajakirjas Tuna 2022. aastal. Ta toob esile, et seni on vaadeldud neid pommitamisi pigem Eestis ja Saksamaal talletatud arhiivimaterjali põhjal, aga Punaarmee dokumentidel põhinev ülevaade on puudunud.