Kuna direktiivi mitte ülevõtmise eest rakendatavaid eurotrahve tasub maksumaksja, mitte aga jäärapäised ametnikud, siis seni pole mõistusepärast lahendust saabunud. Direktiiv ei nõua „tule ja mõõgaga“ repressiivse olemusega menetluslike võõrliikide juurutamist. Direktiivide ärakasutamine „ilmeksimatu“ võimuvertikaali kindlustamiseks ja kruvide koomalekeeramiseks on meil üsna tavaline, kuid seekord mindi põhiõigust trotsiva „haldustrahvimenetluse“ institutsiooni üllitamisega liiga kaugele ning seadus jäi õnneks vastuvõtmata.