Kutseharidusreformi tulemusel muutub kutseharidus atraktiivseks ja konkurentsivõimeliseks alternatiivseks üldharidusele, mis ei lõika ära tulevikuteed, vaid loob võimaluse lõpetamisejärgselt suunduda nii tööturule kui soovi korral jätkata kõrgharidusteed.

Siinkohal tunnistan, et omamoodi tulen ka mina, kõrgahariduse omandanuna, kutsehariduse süsteemist (seda küll mitte otseses, vaid ala spetsiifilisust silmas pidades) – sest just minu matemaatikaprofessorist ema suunas mind ja minu kaksikõde muusikat õppima - nähes, et meid lapsena lihtsalt miski muu samavõrra ei huvitanud ja soovides emana meile parimat tulevikku.