Vastavalt põhiseadusele peavad institutsioonid (ka parlament) toimima, eesmärgiks ei saa ega tohi olla täielik seisak. Oma tegevuses tuleb lähtuda ka seaduse mõttest, mitte ainult formalistlikult kontekstist välja kistud üksikutest sätetest. Riigikogu umbeajamine on vastuolus seadusega. Riigikohus on ju rõhutanud, et nn obstruktsiooni võib piirata.