See viitab veel ühele põhjusele, miks kaasamine on ettevõtte jaoks hea: uuringud näitavad, et rohkem naisi ettevõtete juhatustes on positiivses korrelatsioonis CO2 heite tulemustega. Naiste käes on praeguseks 40% maailma rikkusest ning nad soovivad investeerida kestlikku tulevikku. Ligikaudu 74% naistest kinnitab, et nad on huvitatud ESG-investeeringute osakaalu kasvatamisest oma praeguses investeerimisportfellis, võrreldes 53% meestega. Ettevõtted, kes ei kaasa rohkem naisi, jätavad kasutamata võimaluse konkurentidest ette minna.