Luubi alla võeti 111 teenuseosutajat. Paikvaatlusi tegid SKA ja PA ametnikud koos. Kui PA leppis asutuse juhiga paikvaatluse kellaaja kokku, ei teavitatud teda SKA kaasamisest.