Erinevalt teistest riikidest, kus maksud on ka majanduse stimuleerimise või arendamise vahendiks, valitseb minu hinnangul meil primitiivne raamatupidamislik lähenemine: kust saaks võtta rohkem, et eelarves auke täita. Hakkab selgelt välja kujunema muster – peamiselt kannatavad maksutõusude tagajärjel need, kelle majanduslik seis on juba niigi raske, eelkõige vaesemad ja vähemkaitstud elanikkonnagrupid nagu pensionärid, lastega pered ja madalama sissetulekuga inimesed.