Ministeeriumi uue seaduse väljatöötamise kavatsusele (VTK) on laekunud vastukaja, kus tuuakse esile, et alternatiiv praegusele süsteemile on selgelt esitamata. Eeskätt kummastab kritiseerijaid, et rehabilitatsiooniteenuste ühtede suuremate sihtrühmade, nagu psüühilise erivajadusega inimeste ja eripedagoogiteenuseid vajavate laste käekäik on ministeeriumi plaanis igasuguse selgituseta.