Kirjeldatud käitumine viitab, et inimesel võiB olla vaimse tervise raskusi ning ta võib vajada märkamist, tuge ja suunamist – vaimse tervise esmaabi.