Aga meil on olemas põhjalik monograafia Konstantin Pätsi elust ja tegevusest. Võime lugeda, et Päts oli 1934. aasta kevadtalvel peaminister riigivanema ülesannetes. Eesti rahvas oli eelmisel sügisel kiitnud heaks vapside autoritaarse põhiseaduse eelnõu, mis andis riigivanemale (riigipeale) ulatusliku kaalutlusõiguse.