Võimaliku uue-vana presidendi Donald Trumpi ettearvamatu käitumine on oht, kuid see võib olla ka eelis. Lahmivatest lausungitest hoolimata võib ta puhuti õigeid otsuseid langetada.