Kaitsetööstusprogamm katab seda osa strateegiast, mis tegeleb rahaliste vahenditega. Täna on seda paraku naeruväärselt vähe – kuni selle eelarveperioodi lõpuni on Euroopa Komisjon leidnud 1,5 miljardit eurot, et asuda strateegiat ellu viima. Eesmärkide elluviimise tegelik hind on aga 100 miljardi euro ringis.