Nagu näitas ka Levada keskuse hiljutine uuring, ei küsi venelased valitsejatelt veel selle hinda. Laipu on Venemaa mastaape arvestades veel liiga vähe ja üldse, kas mitte televiisoris kiideta, kui sulnis on langeda võitluses ebamoraalse lääne vastu? Kes liialt küsimusi esitab, saab peagi ise vastata uurijale juba teises keskkonnas.