Jüri gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anneli Aasmäe-Penderi sõnul pole olukord teab kui hull – leidub ikka äärmusi, kuid huvi tõlkekirjanduse vastu pole kustunud. Ent Tallinna keskraamatukogu noortetöö peaspetsialisti Kelli Pullisaare sõnul torkab silma, et just ingliskeelseid teoseid laenutatakse aegamööda aina rohkem. Seejuures on suured mõjutajad Instagram ja TikTok – sealt saadud soovitusi otsivad noored raamatukogust ja kauplusest.