Olgu need näited taustaks kuidagi jaburalt miilavale teemale, et Venemaa ja Valgevene kodanikel ei tohiks lubada osaleda kohalikel valimistel. Äsja kirjutas lugupeetud endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik, reformierakondlane Rait Maruste, et tema hinnangul ei takista põhiseadus kuidagi selle idee elluviimist. Mis sest, et õiguskantsler ja vabariigi president on teisel seisukohal.