Oxfordi teadlaste katsete tulemusena on leitud, et laste ja teismeliste unikaalsete ööpäevaste bioloogiliste rütmide tõttu ei suuda valdav enamus 10-aastaseid keskenduda koolitööle enne kella 8:30-t. 16-aastaste puhul selgus, et parimaks õppetöö alguseks on kell kümme ning tudengite puhul lausa kell 11. Lisaks parandab hilisem tundide algus hoomatavalt noorte õpitulemusi.