Kõik koolid, kes soovivad alustada õppetundidega kell 9:00, saavad seda juba praegu teha. Kui keskvõim on seisukohal, et koolikogukonnad ei ole pädevad isegi selles küsimuses kaalutletud otsust langetama ning oma koolile parimat lahendust leidma, siis seab see kahtluse alla üldse koolide võimekuse kaalutletud otsuseid langetada palju olulisemates küsimustes.