Kooli algusaeg käib koos teiste tervisekaitsenõuetega, mille üle on juba kümme aastat arutatud, ent mida ei ole muudetud. Koos algusajaga on vaja ära lahendada ka näiteks 15-minutilised söögivahetunnid, mida seaduse alusel on lubatud teha, ent praktikas jätavad õpilasele söömiseks väga vähe aega.