„Kultuuriminister tugineb oma hinnangutes ekslikule informatsioonile, sest tõenäoliselt pole faktidega tutvunud,“ toonitas Orlov olukorda lahates. „[Ka] Eesti muuseumide liidu hinnang ei põhine faktidel ega minu ja Aleksei Mäe hoiakutel. Tõenäoliselt kujundas liit oma avalduse mitte meie kirjast lähtuvalt, vaid tuginedes [Narva muuseumi juhi] Maria Smorževskihh-Smirnova tõlgendusele.“