Kirjaneni projekt on näide algatusest, mis aitaks Eestil liikuda tootmise väärtusahelas kõrgemale – selle maagilise kõrgema lisandväärtuse suunas, mida ikka ja jälle räägitakse, et mille poole tuleks püüelda.