Tavalistes olukordades pole põhjendatud uudistes faktidele hinnanguliste täiendite lisamine.