Arvudesse lähemalt süvenedes ilmneb aga ka muret tekitavaid muutusi. Näiteks on Eesti õpilaste argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskus viimastel aastatel üha vähenenud: kui 2018. aastal suutis PISA testi tulemuste põhjal fakti arvamusest eristada iga seitsmes Eesti koolinoor[2], siis 2022. aastal kõigest iga kümnes.