Murdlaine polnud esimene okupatsioonivõimude operatsioon, mille käigus saadeti elanikke Balti riikidest välja. Kõik algas 1941. aastal, kui nädal enne Saksa-Nõukogude sõja algust korraldati esimene massiküüditamine, mida meil tuntakse juuniküüditamisena. 1945. aastal jätkusid väljasaatmised Balti riikidest, teistest rohkem kannatas Leedu, kus peale 1949. aasta massiküüditamise toimusid veel samasugused operatsioonid 1948 ja 1951 – koodnimedega Vesna ja Osen ehk siis Kevad ja Sügis.