Raportis kasutati õnnelikkuse mõõtmiseks kuut tegurit: elatustase, sotsiaalne tugi, tervelt elatud eluaastate arv, vabadus teha elus valikuid, heldus ja korruptsioonitaju.

Üllatab ja paneb mõtlema, et Põhjamaades on astmeline tulumaks, aga see ei häiri nende riikide kõrgepalgaliste töötajate rahulolu oma eluga.

Ei ole kuulnud oma heal järjel olevate välismaa ärisõprade käest astmelise tulumaksu totaalset kirumist, kuigi muidugi oleksid ka nemad õnnelikumad, kui see maksusüsteem oleks nende suhtes leebem. Samas on nad uhked, et aitavad oma suuremate maksudega väiksema sissetulekuga kodanikke ja riigi hariduse, meditsiini ja julgeoleku heal tasemel hoidmist. Ning nad ütlevad, et see ei ole neile karistus, vaid see on solidaarsusmaks, mida nad on valmis maksma, et hoida heal tasemel riigi kõikide elanikkonna kihtide toimetulekut. Palgaorjad õnnelikku ühiskonda üles ei ehita ja madalapalgalised inimesed konkurentsivõimelist firmat samuti ülal ei hoia.