2023. aastal jõudis ta läbi lapata näiteks 1940.–1950. aastatel väljasaadetud natsionalistide toimikute kollektsiooni, tagaotsitavate tuvastusalbumi, konfiskeeritud vaibe- ja peremeheta varade 1949–1956. a registri ja mitu muudki kategooriat. Kõik need on seotud nõukogudeaegse repressiivaparaadiga. Ligipääsu sellele materjalile maksis Kross kinni oma kuluhüvitisest.

Tegevused, millele kuluhüvitist kasutada saab, peavad olema seotud riigikogulase tööga. Otsest seost säilikute ja rahva teenimise vahel selgelt aga silma ei torka. Sestap tekib küsimus: millist rahvasaadiku ameti tahku näeb Kross end arhiivisäilikute sisse uputades täitvat?