Merilo on kohtutäituri hinnangul pahatahtlik võlgnik, kes on pikki aastaid teadlikult hoidnud kõrvale oma kohustuste täitmisest. Tema vastu alustatud täitemenetluste võlg on kokku ligi 20 000 eurot. Tal on 13 aasta jooksul kujunenud elatisvõlg oma poja ees. Kusjuures kohtutäituri hinnangul on tegemist oma sissetuleku teadliku varjamisega. Samuti on Merilol võlg riigi ees, sest riik hakkas mõni aasta tagasi tasuma tema pojale elatisabi. See summa on üle 4500 euro.