Päris elus tehakse (suuliselt) igasuguseid kokkuleppeid, aga rangelt juriidilises vaates on need ebaseaduslikud ja loomulikult ka osapooltele riskantsed. See on üks põhjustest, miks nii mõnelgi puhul leiavad organisatsioon ja inimene, et neile mõlemale on kasulikum, kui üks müüb ja teine ostab teenust, töösuhet omamata.

Isegi kui kellelgi on selle taga plaan makse optimeerida või maksud sootuks maksmata jätta, pole see selgelt esmane OÜ-tamise põhjus. Esiteks pole meil ettevõtluseks kuigi palju teisi vorme valida. Teiseks ei ela me enam ajastus, kus kehtib töiselt ebavõrdne võimusuhe, pigem erinevad partnerlusvormid. Kolmandaks pole meil täna endiselt võimalik sõlmida töölepingulises suhtes selliseid raamlepinguid, mis annaks ühele poolele võimaluse tööd pakkuda ja teisele poolele soovi korral seda teha, ilma et see kumbagi survestaks üheks või teiseks.