Suhtlus teiste Euroopa Liidu riikidega on andnud meile teistsuguse perspektiivi ka rahvusriigina. Oleme näinud ennast võrdväärse partnerina teiste riikide seas toimetamas ning see on andnud meile avarama pilgu ja teistsuguse mastaabiga tegevusruumi. EL-is oleme saanud võimaluse teha koostööd inimeste ja riikidega, keda me enne üldse ette ei kujutanud.