Kaaluda võiks vähemasti ühe valikuvõimalusena veel lihtsamat „raamist väljas“ lahendust, mis vabastaks vanemad vähemasti lõputust omavahelisest kanakitkumisest. Last, teda üksi kasvatavat vanemat ja ehk ka Eesti iivet aitaks see, kui elatist makstaks ainult ühe korra. Boonusena peaks ühekordne elatismakse lõpuks ometi sobima ka traditsioonilise perekonna eest võitlejaile, kuna tegu oleks sajandeid juba kasutusel olnud lahendusega.