Euroopat hõlmavat registrit, mis kajastaks trükiajalehtede sulgemisi, lõpetamisi, teiste väljaannetega ühinemisi ja digiversioonile üleminekut, ei ole. Meediaturu tohutu killustatus, eriti kohalikul tasandil, muudab süstemaatilise jälgimise võimatuks.